KÖBE Közép-európai
Kölcsönös Biztosító Egyesület
KÉPVISELETI IRODA EGER
Kötelező díjszámítás 2024

http://www.kobeeger.hu   3300 Eger, Mátyás király út 102.  Tel.: 36/324-714;  20/9437-696 ; NYITVA: H-P 8.00-16.30h-ig, Szombat: 9.00-12.00h-ig ; KÖBE EGER Képviseleti Iroda
köbe

KÖBE köbe UTAS biztosítás

Utazik? Maradjon utazása alatt is biztonságban!

EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG
Ingyenes segítségnyújtó 24 órás vonal
Telefon: 00 36 1 236 75 58 (magyar nyelvű)

Ha külföldön bármilyen káresemény történik Önnel, a legfontosabb dolog, hogy lehetőleg azonnal értesítse Asszisztencia Szolgáltató partnerünket, a Europ Assistance-t.

Kérjük amennyiben az utasbiztosítás bármely biztosítottjának külföldi útja során bármely ok miatt egészségügyi ellátásra, sürgős segítségnyújtásra van szüksége, minden esetben - lehetőség szerint még a segítségnyújtási szolgáltatás igénybevételét megelőzően - sürgősségi esetekben legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 12 órán belül, vegye fel a kapcsolatot a KÖBE asszisztencia szolgáltatójával:

Ez két okból is nagyon fontos:
1. Egyrészt az asszisztencia szolgáltató sok mindenben segítségére lehet a kellemetlenségek során.
2. Másrészt a "Last Minute" utasbiztosítás feltételeiben korlátozva van a biztosító kártérítési kötelezettsége, amennyiben az Asszisztencia Szolgáltató felé nem történik meg haladéktalanul a bejelentés.
"Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében - kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé - a biztosító szolgáltatási kötelezettsége bármely kár vonatkozásában maximum 150 EUR-nak megfelelő forintösszegre korlátozódik. Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében - kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé - a biztosító szolgáltatási kötelezettsége bármely kár vonatkozásában maximum 150 EUR-nak megfelelő forintösszegre korlátozódik.

Jelen korlátozás nem kerül alkalmazásra, amennyiben az asszisztencia szolgálat értesítése az adott helyzetben és körülmények között, bármely okból nem volt megvalósítható."

A biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok körét a Biztosítási feltételek tartalmazza. A felsorolt iratok, dokumentumok beszerzése és biztosítóhoz történő eljuttatása a biztosított (meghatalmazott) vagy kedvezményezett kötelessége, azon káreseményekhez kapcsolódó dokumentumok kivételével, amelyek vonatkozásában közvetlenül a biztosító asszisztencia szolgáltatója járt el.
A kárbejelentésekhez csatolandó dokumentumok körét a Biztosítási feltételek tartalmazza.

 

Utasbiztosítás díja 18 és 70 év közötti személy esetén
Utasbiztosítás díjak
 
Tartam
Alapdíj (Ft)
1 napra
650 Ft
2. naptól
480 Ft/nap
Utasbiztosítás díja 18 évet be nem töltött személy esetén
1 napra
325 Ft
2. naptól
240 Ft/nap
Autó assistance (A szolgáltatás maximum 14 éves járműre köthető, maximum 30 napra)
1-3 napig
980 Ft
4-5 napig
1 120 Ft
6-9 napig
1 960 Ft
10-17 napig
3 570 Ft
18-30 napig
6 720 Ft
 
 

D Í J S Z Á M Í T Á S

 
Felnőttek száma:  Gyermekek száma: 
Napok száma:   Autók száma : 
Felnőttek(18-70 év) biztosítási díja:   Ft
Gyermekek (18 év alatt) biztosítás díja:   Ft
 Autó assistance (max.30 nap) biztosítás díja:  Ft
  Összesen fizetendő:   Ft

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések

.Miért van szükség utasbiztosításra?

Messze az otthonunktól, egy külföldi országban, idegen anyanyelvi környezetben sokkal nehezebb kezelni egy hirtelenül bekövetkező balesetet, rosszullétet, vagy egyéb váratlan helyzetet, és számtalan alkalommal megdöbbentően költséges is lehet. A nyugodt, zavartalan kikapcsolódáshoz elengedhetetlen az a tudat, hogy külföldön is biztonságban vagyunk, bármi történjék is. Ezért azt tanácsoljuk Ügyfeleinknek, hogy soha ne induljanak el külföldre megfelelő fedezetet nyújtó, teljes körű utasbiztosítás nélkül!

.Mire kell figyelnem az utasbiztosítás megkötésekor?

Gyakori hiba utasbiztosítás megkötésekor, hogy az Ügyfelek elsősorban a poggyászbiztosítást, illetve kiemelt műszaki tárgyak biztosítását helyezik előtérbe. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy valamennyi poggyász vagy műszaki tárgy pótolható, míg egy hirtelen bekövetkező baleset költségei külföldön akár a több 10 millió Ft-ot is elérhetik. Nem érdemes a különböző tárgyak jelentőségét fontosabbnak tulajdonítani az egészségünknél, hisz az mindennél fontosabb lehet.

.Mi az az Európai Egészségbiztosítási kártya (EEK)?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagországban (illetve jogszabály által meghatározott egyéb országokban) tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosítja a Magyarországon állami egészségügyi ellátásra jogosult személyeket. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) kiváltása mindenképpen javasolt az uniós tagországokba irányuló utazások alkalmával. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az EEK nem fedezi a beteg mentővel vagy mentőrepülővel történő hazaszállítását, és a magánorvosnál igénybe vett orvosi költségeket sem. Továbbá egy hirtelen betegség miatt sokszor nem tud a tervezett időpontban hazajönni az utazó, ilyenkor újra ki kell fizetni pl. a hazaútra szóló repülőjegy költségét, és ha egy hozzátartozó is kint marad vele, akkor az ő szállásköltségével és hazautazásával együtt már több százezer forintos olyan rendkívüli költség terheli az utast - amit csak egy utasbiztosítás térít meg, az Európai Egészségbiztosítási kártya nem.

.Mikortól indul a megkötött utasbiztosításom kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben feltüntetett napon, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában Magyarországon tartózkodó biztosítottak vonatkozásban a biztosítási kötvény kiállításának napját követő nap nulla órájával indulhat meg.

.Mely országokban érvényes az utasbiztosításom?

Területi hatály: A biztosítás területi hatálya az alábbiakban felsorolt országokra terjed ki: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Feröer, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tadzsikisztán, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Vatikán, továbbá a Különös Feltételekben meghatározott biztosítási események és egyéb feltételek figyelembe vételével Magyarország. Területi hatály - Auto Assistance: A biztosítás területi hatálya az alábbiakban felsorolt országokra terjed ki: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Vatikán, továbbá a Különös Feltételekben meghatározott biztosítási események és egyéb feltételek figyelembe vételével Magyarország. A biztosító kockázatviselése kiterjed a Magyarország területén bekövetkező, a külföldre történő utazás megkezdését követő, vagy a külföldről a hazautazás befejezése előtt bekövetkezett baleseti halálra és maradandó teljes vagy részleges egészségkárosodásokra, továbbá közlekedési vagy légibalesetben megsérült, megsemmisült poggyászok káraira, továbbá a hazautazást követő különös feltételekben részletezett biztosítási eseményekre is. A biztosítás területi hatálya nem terjed ki azon országok, illetve térségek területeire, amelyek a kockázatviselés első napján vagy az adott országba történő beutazás napján a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

.Mik a KÖBE "Last Minute" utasbiztosítás alapszolgáltatásai?

A biztosító jelen szerződésben részletezett szolgáltatásaival az utazással kapcsolatos lehető legteljesebb körű biztosítási védelmet igyekszik nyújtani, már az utazás megkezdése előtt, az utazás tartama alatt, sőt bizonyos esetekben még a hazaérkezést követően is. A szolgáltatásokról részletes leírást a "Last Minute" utasbiztosítás biztosítási feltételeiben találhat.

.Mely kiegészítő szolgáltatások köthetőek a "Last Minute" utasbiztosítás mellé?

A szolgáltatásokról részletes leírást a "Last Minute" utasbiztosítás biztosítási feltételeiben találhat.

.Mit jelent az utasbiztosítás Szolgáltatási táblázatban a biztosítási összeg?

A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton, illetve a biztosítási kötvényen feltüntetett, az egyes biztosítási eseményekhez meghatározott összeg, amely egyben a biztosító térítésének felső határa.

.Mikor nem fizet a biztosító?

Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre:

1. a biztosított jövedelmi, pénzügyi vagy vagyoni helyzetével összefüggően közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező károkra,

2. foglalkozási betegségből (ártalomból) bekövetkező károkra,

3. bármely robbanószerekkel, robbanó szerkezetekkel végzett tevékenység során történt, balesetből bekövetkező károkra,

4. bármely hivatásszerűen, versenyszerűen, vagy díjazásért űzött sporttevékenységben (edzésen, versenyen) való részvétel során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett károkra,

5. edzőtáborozás során bekövetkezett bármely sportbalesettel összefüggő károkra (a téli sportok kivételével),

6. a biztosított szándékos veszélykereséséből eredő, balesetből bekövetkező károkra (kivéve az életmentést), ide értve az orvosi előírások szándékos be nem tartásából származó következményeket is,

7. a biztosított részvétele bármely olyan versenyben, vagy versenyre való felkészülésben, amely motoros meghajtású szárazföldi-, vízi- vagy légi-jármű használatával jár,

8. amennyiben a biztosított 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt, vagy motorcsónakot vezet,

9. bármely katonai, félkatonai, vagy rendőrségi (rendészeti) szervezetnél fizikai jellegű szolgálatteljesítés alatt bekövetkezett baleset,

10. bármely idegi, vagy elmebeli rendellenesség kezelése, elnevezésüktől, vagy osztályozásuktól függetlenül, pszichiátriai és pszichotikus állapotok, bármilyen fajta depresszió, illetve elmebaj, kóros elmeállapot,

11. szenvedélybetegségek, valamint gyógyszer-, alkohol-, drog elvonásával vagy túladagolásával összefüggésbe hozható események (pl. alkoholmérgezés) kárai,

12. napszúrás, fagyás, megemelés,

13. a biztosított terhessége a terhesség 27. hetének kezdetétől, illetve a szülés,

14. bármely olyan betegség, halál, egészségkárosodás, vagy költség, amelynek oka közvetve, vagy közvetlenül a HIV (Emberi Immunhiányt Okozó Vírus) és/vagy bármely HIVvel kapcsolatos betegség, beleértve az AIDS-t (Szerzett Immunhiányos Szindróma), és/vagy annak bármi mutáns származékát, vagy változatát,

15. olyan baleset, vagy betegség, amelyet nemi betegség, illetve nemi betegséggel kapcsolatos kór okozott, illetve abból származik,

16. kizárólagos kozmetikai célú beavatkozások, operáció, vagy kezelés, fogyókúra-kezelés,

17. terhesség elősegítése, impotencia kezelése, illetve potencia- fokozás,

18. Magyarország határain belül felmerült orvosi költségekre,

19. bármely típusú és formátumú adatvesztésből bekövetkező károkra,

20. az alábbi, fokozott veszéllyel járó sport-, hobbitevékenységből származó károkra: . ejtőernyőzés, . siklóernyőzés, . paplanernyőzés, . sárkányrepülés, . motoros sárkányrepülés, . vitorlázó repülés, . segédmotoros vitorlázó repülés, . hőlégballonozás, . pályán kívüli: síelés, snowboardozás, szánkózás, . gumikötél ugrás, . vízisíelés, . jet-ski-zés, . vadvízi evezés, . búvárkodás (40 méternél mélyebb merülés esetén), . barlangászat, . vadászat, . szikla-, hegy- és falmászás, . lövészet, íjászat, . paintball, . bázis ugrás, . hydrospeed, . rocky jumping, . hegyi kerékpározás, . canyoning, . surf, windsurf, kitesurf, vitorlázás, tengeri kajak, . wakeboard, . auto-motor sport, . via ferrata (klettersteig) túrázás. Nem minősülnek biztosítási eseménynek a baleset bekövetkezését megelőzően már sérült, nem ép szervek, testrészek, illetve a biztosítási szerződés megkötése előtt már meglévő, balesettel vagy betegséggel okozati összefüggésbe hozható eseményekből származó károk, utókezelések és kontrollvizsgálatok. Nem minősül biztosítási eseménynek az öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal összefüggő eseményeket is, tekintet nélkül a biztosított tudatállapotára. Nem minősül biztosítási eseménynek a biztosított bármely idegi, vagy elmebeli rendellenességével összefüggésbe hozható káresemény. Pszichikai reakciók okozta kóros zavarok esetén a biztosító kizárólag akkor teljesít szolgáltatást, ha ezt a jelen feltételek szerint balesetnek minősülő esemény okozza. Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az orvosi javaslat nélküli, vagy nem az előírt adagolású gyógyszerszedéssel okozati összefüggésbe hozható eseményekre. Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben: . a biztosított orvosi tanács ellenére vesz részt az utazásban, . a biztosított, a számára előírt orvosi kezelésnek nem vetette magát alá, vagy nem követte az orvosi utasításokat, . a biztosított kifejezetten orvosi kezelés céljából tesz utazást, . a biztosított nem rendelkezik az adott ország előírásai szerint kötelező védőoltásokkal, . a biztosított kezelését természetgyógyász végezte. Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan eseményekre, amelyekben bármely kormány, közhivatal vagy helyi hatóság jogszerű intézkedése a biztosított vagyontárgyainak elvételét vagy károsodását eredményezte. Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított - megbízási vagy munkaviszony alapján végzett - fizikai munkavégzésével összefüggésben bekövetkezett káreseményekre. Nem minősül biztosítási eseménynek, és a biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a biztosított által végzett tevékenység során azzal összefüggésben következtek be, hogy a biztosított nem tartotta be az általa végzett tevékenységre vonatkozó - a tevékenység végzésének helye szerint illetékes - hatóság, vagy az adott létesítmény üzemeltetőjének előírásait, vagy nem használta az adott tevékenység műveléséhez szükséges védőfelszerelést.

.Mi az utasbiztosítás megkötésének folyamata?

Díjszámítás: Az utasbiztosítás alap adatainak megadásával meghatározzuk az utazására vonatkozó biztosítási díjat. Díj elfogadása: A kiszámított biztosítási díj elfogadása Részletes adatok kitöltése: A szerződő, a biztosítottak és az esetleges kiegészítő biztosítások részletes adatainak kitöltése Biztosítási ajánlat megkötése: Amennyiben minden megfelel az előzetes elvárásainak, megköthetjük az utasbiztosításunkat. Biztosítási díj kifizetése: Kérjük a biztosítási díjat csekks fizetés keretében egyenlítse ki, hiszen csak ezután tud a biztosítási szerződés kockázatviselése megkezdődni, csak ezután védi az utasbiztosítás utazása alatt. Biztosítási kötvény kiállítása és átadása: A biztosítási díj megfizetése után kiállítjuk személyre szabott utasbiztosítási kötvényét és átadjuk Önnnek.

.Mit kell tennem utasbiztosítási káresemény bekövetkezése esetén?

Ha külföldön bármilyen káresemény történik Önnel, a legfontosabb dolog, hogy lehetőleg azonnal értesítse Asszisztencia Szolgáltató partnerünket, a Europ Assistance-t. Ez két okból is nagyon fontos: Egyrészt az asszisztencia szolgáltató sok mindenben segítségére lehet a kellemetlenségek során. Másrészt a "Last Minute" utasbiztosítás feltételeiben korlátozva van a biztosító kártérítési kötelezettsége, amennyiben az Asszisztencia Szolgáltató felé nem történik meg haladéktalanul a bejelentés. Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében - kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé - a biztosító szolgáltatási kötelezettsége bármely kár vonatkozásában maximum 150 EUR-nak megfelelő forintösszegre korlátozódik.